Thẻ: Giải pháp để kinh doanh online hiệu quả 4

Giải pháp để kinh doanh online hiệu quả

Kinh doanh online là biện pháp hiệu quả, nhưng để thành công phải lập ra hướng đi riêng và dựa trên nên tảng của các doanh nghiệp đã áp dụng thành công. Chị Ngọc Dung (quận 7, TP HCM) cho biết, chị kinh doanh quần áo online, đã bỏ chi phí không nhỏ thuê kỹ […]